Höganäs Omsorg AB är först i Sverige med att testa DigiRehab

I Danmark är det digitala rehabiliteringsträningsverktyget DigiRehab populärt bland många kommuner. Nu blir Höganäs kommuns omsorgsbolag Höganäs Omsorg AB först ut i Sverige med att testa verktyget i sina verksamheter.

DigiRehab är utvecklad av professionella fysioterapeuter och har dokumenterad positiv effekt på äldres nivå av självständighet hemma.

– För att möta det ökade antalet äldre personer som vi ser de kommande åren behöver vi förändra vårt synsätt och vårt arbetssätt. Vi behöver arbeta mer förebyggande och skapa förutsättningar för att våra invånare ska kunna bibehålla sin självständighet. Jag tror att ett verktyg som DigiRehab kan hjälpa oss att skapa dessa förutsättningar både hos omsorgstagare och hos medarbetare, säger Camilla Lindgren, affärsområdeschef för äldreomsorgen i Höganäs Omsorg AB.

Upplägget är enkelt: Omsorgspersonalen besöker omsorgstagaren precis som vanligt, men har vid besöket med sig en surfplatta. Genom en intervju och några fysiska tester automatgenererar verktyget ett träningsprogram som omsorgstagaren genomför tillsammans med personalen. Systemet håller hela tiden koll på utvecklingen och en ny intervju genomförs var fjärde vecka för att se till att programmet fungerar som det ska.

– En av de största effekterna som tidigare användning av DigiRehab har visat på är hur omsorgstagaren återfår förmågan att göra vardagliga saker på egen hand, som att gå ut i trädgården eller besöka toaletten. Det här är en fantastisk möjlighet för oss att kunna hjälpa våra omsorgstagare att återfå en del av sin självständighet, samtidigt som det stärker relationen mellan omsorgstagaren och medarbetaren, säger bolagets vd Viweca Thoresson.

Under första och andra veckan i september började medarbetarna utbildas i användningen av DigiRehab. Nu har två av fyra hemtjänstområden kommit igång med verktyget och bolaget är i full gång med att erbjuda tjänsten till sina omsorgstagare.

– Användningen följs upp veckovis och vi har regelbundna avstämningar med leverantören. Verktyget utvärderas i början av nästa år och då kommer vi ta ställning till om DigiRehab ska implementeras i hela kommunen, säger Camilla Lindgren.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen