Höganäs kommun sluter avtal med Steglinge Gård för att minska belastningen på reningsverket

Steglinge Gård AB är en av de största arbetsgivarna i Höganäs kommun. De senaste två åren har företaget och kommunen tillsammans försökt hitta en lösning för att kunna minska mängden vatten med för höga begränsningsvärden som når kommunens reningsverk. Nu sluts ett avtal mellan parterna som specificerar tillåtet pH-värde och begränsningsvärden för företagets utsläpp efter 1 januari 2023.

För lite drygt två år sedan upptäckte Höganäs kommun att någonting inte var som det skulle på reningsverket. Det visade sig att anläggningen tog emot mer förorenat vatten än vad det fanns kapacitet för. En del av utmaningen spårades till Steglinge Gård.

– Vi har på VA-avdelningen haft löpande dialoger med Steglinge Gård och företaget har testat flera olika lösningar för att försöka få bukt på problemet. Förra vintern gjordes en större förändring, som visserligen gav resultat på reningsverket, men som tyvärr inte räckte hela vägen för att få ner värdena till rätt nivå, säger Fredrik Arthursson, VA-chef i Höganäs kommun.

Efter förnyad kontakt med Steglinge Gård har nu företaget och kommunen tillsammans arbetat fram en mer varaktig lösning. Ett avtal sluts som reglerar tillgången till vatten och hur kommunen ska ta hand om avloppsvattnet från verksamheten. Det är ett standardavtal som Svenskt Vatten använder för industrier. Avtalet reglerar bland annat vilket pH-värde vattnet får lov att ha, och vilka begränsningsvärden som gäller.

Steglinge Gård har enligt avtalet fram till 1 januari 2023 på sig att uppfylla de nya kraven på utsläpp. Företaget planerar nu för att bygga ett helt eget reningsverk på gården för att rena vattnet en extra gång innan det släpps vidare till det lokala reningsverket.

– Varken kommunen eller vi på Steglinge Gård har trott oss göra fel i det här ärendet, men vi stötte på ett problem och nu arbetar vi för att vända på det. Tillsammans tror jag att vi kommer lösa det så att det blir bra. Jag vet att flera företag i branschen tittar på oss just nu, medan vi undersöker vilket alternativ som passar oss bäst. Om vi gör en större investering idag betyder det att vi samtidigt kan anpassa oss för framtiden och vara rädda om vattnet genom att få till ett mer cirkulärt system. Hela vårt sätt att odla grönsaker på handlar om just det, ett cirkulärt och ansvarsfullt arbete där vi är måna om jorden, säger Göran Gibrand, vd på Steglinge Gård.

Den skrivelse som Länsstyrelsen har skickat till kommunen, och som tydliggör att utsläppen från Steglinge gård måste minska drastiskt, ska besvaras senast 1 november 2021.

– Samarbetet med Steglinge Gård har fungerat bra och de har hela tiden arbetat aktivt för att hitta en bra och varaktig lösning på problemet. Vi är övertygade om att det här är rätt väg framåt för kommunen och Steglinge Gård tillsammans, säger kommunchef Herman Crespin.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen