I helgen är det dags för Höganäs kommuns första medborgardialog om digital delaktighet!

På Ryds marknad som går av stapeln lördag 30 oktober 2021 kommer vi finnas på plats i ett tält nedanför Tivolihuset. Där hålls nämligen kommunens första medborgardialog om digital delaktighet.

Initiativet till dialogen kommer från socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB, men alla är välkomna att delta – oavsett om de får stöd av kommunen i sin vardag idag eller inte. Syftet är att undersöka hur det ser ut med den digitala delaktigheten i Höganäs, vilka digitala utmaningar som finns i kommunen och hur verksamheterna kan möta dessa utmaningar på bästa sätt.

– Med digital delaktighet menar vi att du känner dig delaktig i samhället genom de digitala lösningar som finns. Det kan till exempel vara att du har tillgång till internet och smart teknik, men också att du kan köpa en bussbiljett eller använda bank-id för att legitimera dig, säger Marie Christiansen, enhetschef och verksamhetsutvecklare i Höganäs Omsorg Ab.

Helgens medborgardialog är den första av flera. Nästa tillfälle att möta kommunen i den här frågan blir under julskyltningshelgen vid första advent.

– Kommunens verksamheter står inför en framtid som blir allt mer digital – vilket kan vara på gott och ont. Vi vill därför veta mer om vad höganäsarna egentligen tycker om digitaliseringen och hur det känns när många tjänster förvandlas för att bli digitala. Vi vill ta reda på hur vi kan se till att alla ska kunna känna sig delaktiga i samhället, oavsett digital förmåga, säger Linda Macke, utredningsstrateg i Höganäs kommun.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen