Rapport från kommunfullmäktige oktober 2021

Torsdagen den 28 oktober sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Här kan du se direktsändningen i efterhand och läsa om vad som hände.

En gång per år upprättar kommunen en delårsrapport, som överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2021 med en prognos för årets resultat. Prognosen för årsbokslutet visar ett resultat på drygt 60 miljoner kronor, exklusive exploateringsintäkter som beräknas landa på 38 miljoner kronor.

Flera nämnder prognostiserar ett överskott jämfört med budget vid årets slut. Kommunen får även i år ta emot ökade generella statsbidrag, vilket – tillsammans med exploateringsintäkter och delvis outnyttjade fonder och reserver – gör att finansförvaltningen står för den största delen av överskottet.

De demografiska förändringarna framöver medför utmaningar vad gäller både finansiering av verksamhet och finansiering av stora investeringsbehov. Därför är ett positivt resultat från 2021 nödvändigt. Kommunen behöver planera för fortsatt starka resultat framöver.

Här kan du se direktsändningen i efterhand:

Vill du läsa mer om vad som diskuterades på mötet?

Handlingarna till mötet kan du ladda ner från fullmäktiges sida.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen