Tredje tryggaste kommunen i nordvästra Skåne!

Trenden håller i sig – Höganäs kommun blir tryggare och tryggare för varje år som går. Höganäs är också fortsatt den tredje tryggaste kommunen i nordvästra Skåne!

2021 års trygghetsmätning baseras på cirka 400 kommuninvånare som blivit ombedda att svara på allt från hur trygg man känner sig på kvällen och hur snabbt man uppfattar att bilister kör till upplevelsen av nedskräpning på våra gator är. Höganäs kommun och polisen gör trygghetsmätningen tillsammans.

Överlag fick Höganäs ett lägre problemindex (1,59) detta år jämfört med förra (1,66) – vilket i denna mätning är ett mycket gott betyg. Ett lågt index ser vi genomgående i hela Skåne, vilket delvis kan vara ett resultat av pandemin. Höganäs kommuns index är dock lägre än snittet i Region Skåne som ligger på 1,81 och hela Sverige landar på 1,84 i problemindex (Skalan är ifrån 0-6). Det gör oss till en trygg kommun och att vi hamnar på en tredjeplats som den tryggaste kommunen i nordvästra Skåne.

Landsbygden har blivit tryggare sedan förra mätningen vilket delvis kan bero på att bostadsinbrotten minskat och är i dagsläget nästan obefintliga. Det har dock skett en ökning av känslan kring otryggheten i tätorten sedan förra mätningen. Där handlar oron framför allt kring vårdslöst fortkörande mopeder och fatbikes.

Kommuninvånare känner även en stor oro kring upplevelsen av drogpåverkade personer. Just droganvändningen i kommunen är något som polisen under året har valt att lägga extra resurser på. Mer resurser från polisens håll i kombination med att kommunalpersonal har fått utbildning och media har uppmärksammat problembilden har lett till en ökad medvetenhet hos allmänheten. Detta i sin tur leder till fler tips och insatser. Mätningarna belyser den upplevda otryggheten, men går vi in och tittar på statistiken på hur många som faktiskt varit utsatta för brott är det väldigt få. Vilket är mycket positivt!

Vi arbetar för att bli en ännu tryggare kommun och som en del av detta lanseras nu en ny e-tjänst, där du som invånare direkt kan lämna synpunkter på var du känner dig otrygg och varför. Vår säkerhetsansvarige kommer att hanterar dina uppgifter och följa upp hur vi kan göra det bättre. Om du lämnar in att du vill ha återkoppling är det viktigt att du fyller i fältet vem vi ska höra av oss till. Klicka här för att komma till e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans med dig och våra nya åtgärder skapar vi förutsättningar för en ännu tryggare kommun 2022.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen