Höganäs kommun avsätter 250 000 kronor för att motverka ensamhet bland äldre

Med beloppet vill kommunen uppmuntra och bidra till att ideella föreningar, företag och individer får en möjlighet att genomföra aktiviteter med syfte är att motverka ensamhet för den äldre generationen.

Beslutet om att avsätta pengar för att motverka ensamhet bland äldre togs av socialnämnden idag. Aktörerna från civilsamhället kommer på sikt kunna lämna in en ansökan till socialförvaltningen med en beskrivning av vilka aktiviteter de planerar att utföra och vilka kostnader de önskar kompensation för.

Under december ska socialförvaltningen bygga ett ramverk för handläggningen av inkomna ansökningar. Planen är att kunna börja ta emot ansökningar i början av 2022.

Ensamhet är vanligare hos äldre

Bland personer i åldrarna 75-84 år är cirka 10 % socialt isolerade, medan siffran är 15 % bland de allra äldsta (85 år och äldre) enligt SCB. Social isolering innebär att kontakter med närstående, vänner eller bekanta sker mer sällan än en gång per vecka. Det är inte alla som är socialt isolerade som känner sig ensamma, men det kan trots det påverka hälsan negativt.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen