Så här ska Höganäs kommun utveckla sitt samverkansarbete kring insatser för barn och unga

Under en tid har bland annat Polisen uttryckt att kommunen behöver förbättra sitt samverkansarbete i frågor som rör tidiga insatser för barn och unga. Nu startar socialförvaltningen därför upp en intern kartläggning av individ- och familjeomsorgens verksamheter, där fokus ligger på barn- ungdom- och familjeenheten och dess samverkanspartners.

Syftet med kartläggningen är att få ett helhetsperspektiv på hur arbetet på individ- och familjeomsorgen fungerar. Kartläggningen kommer sedan användas för beslut kring vilka förändringar som behöver göras för att utveckla och stärka arbetet, både på enhetsnivå och mot samverkanspartners till barn-, ungdom- och familjeenheten.

– Flera samverkanspartners har pratat om att samarbetet inte riktigt fungerar, till exempel vad gäller tidiga insatser för barn och unga. Vi sätter därför igång den här kartläggningen och fokuserar både på hur de tre olika enheterna inom individ- och familjeomsorgen hänger ihop, hur delarna inom barn- ungdom och familjeenheten samverkar och hur samverkan fungerar utåt gällande barn och unga, säger Linda Macke, utredningsstrateg i Höganäs kommun.

Kartläggningen börjar med samtal mellan utredningsstrategen och enheternas samverkanspartners, cheferna på individ- och familjeomsorgen och medarbetarna på barn-, ungdom- och familjeenheten.

– Utifrån kartläggningen sammanställer vi sedan ett antal förslag på vad som kan förbättras i vår samverkansstruktur för att vi ska kunna garantera invånarna i Höganäs rätt stöd i svåra stunder i livet, säger Linda Macke, utredningsstrateg i Höganäs kommun.

Kartläggningen ska vara färdig i februari 2022.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen