Rapport från kommunfullmäktige 25 november 2021

Torsdagen den 25 november 2021 sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Här kan du läsa om några av ärendena som togs upp och även se hela mötet i efterhand.

Fastighetsförvärv till AB Höganäshem

AB Höganäshem förvaltar sedan många år en rad fastigheter av strategisk karaktär åt kommunen. Förslaget var att företaget även ska äga dessa fastigheter.

Fastigheterna det berör är:

  • "Gula villan" på Järnvägsgatan 6 i Höganäs
  • "Tivolihuset" på Östra Parkgatan 2 i Höganäs
  • "Fyrkanten" på Väsbygatan 12
  • "Gamla brandstationen" på Centralgatan 43

Höganäshems styrelse har tidigare godkänt affären som beräknas kosta drygt 23 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade uppdra åt AB Höganäshem att slutföra fastighetsförvärven, med överlåtelsedatum den 1 januari 2022.

Utökning av borgensram till AB Höganäshem

Under 2014 fattade fullmäktige beslut om att utöka bolagets borgensram till 370 miljoner kronor. Bolaget har sedan 2017 producerat 250 bostäder och planerar för ytterligare ny- och renoveringsobjekt under kommande år.

Den totala, prognostiserade, investeringen från 2017 fram till 2025 uppgår till ca 1 miljard kronor. Av den befintliga borgensramen är 300 miljoner kronor utnyttjad. Refinansiering av befintliga krediter till affärsbanker uppgår till 170 miljonor kronor. Nya projekt fram till 2023 uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade att utöka borgensramen för AB Höganäshem med 400 miljoner kronor.

Förslag på avfallstaxa från och med 1 april 2022

NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, har inkommit med förslag till ny avfallstaxa, som ska gälla från den 1 april 2022.

Det finns ett behov av att höja intäkterna för avfallstaxan med 1,7 miljoner kronor.

Det är flera saker som har hänt eller kommer att hända som påverkar priset:

  • Kraftigt höjda behandlingspriser för restavfall, från runt 500 kronor per ton 2018 till 815 kronor per ton.
  • Kommunalt ansvar för returpapper
  • Ökade kärlkostnader + påskostnader
  • Tidigare underskott behöver betas av

Vanligaste taxan för villor föreslås höjas från 2125 kronor till 2335 kronor (en ökning på 210 kr), vilket ger en intäktsökning på ca 1,7 miljoner kronor på 9 månader. Villataxan närmar sig då att täcka sina kostnader.

Kommunfullmäktige beslutade anta den föreslagna taxan, som ska gälla från den 1 april 2022.

Du kan läsa de kompletta möteshandlingarna , 32.7 MB. för att läsa mer om vad som tas upp.

Här kan du se hela mötet i efterhand:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen