Nu lanserar Höganäs kommun det digitala anhörigstödet En bra plats och tjänsten Demenslotsen

En bra plats och Demenslotsen är två digitala lösningar som kommunen nu lanserar för att komplettera anhörigstödet som redan finns i Höganäs. Satsningen på digitalt anhörigstöd innebär att fler anhöriga kan hitta rätt stöd.

– Det digitala anhörigstödet är mycket brett och innefattar anhörigstöd till cirka 170 diagnoser för anhöriga i alla åldrar. En bra plats innehåller information och råd – men också möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra anhöriga i samma situation och du kan vara helt anonym säger Josefina Persson, anhörigsamordnare i Höganäs kommun.

Tjänsten vänder sig till alla anhöriga oberoende om du bor i kommunen eller inte. Kontaktpersoner finns bland annat på vuxenenheten, LSS och hemsjukvården samt elevhälsan.

– När livet tar en oönskad vändning kan tillgången till kunskap vara ett stöd och minska känslan av att vara ensam i sin situation, säger Ann-Christine Bjelke som är distriktssjuksköterska i Höganäs Omsorg AB och en av kontaktpersonerna för En bra plats.

Via En bra plats kommer invånarna också att nå Demenslotsen.

– Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som anhörig råd och tips utifrån olika situationer du kan hamna i under sjukdomens förlopp. Här hittar du också information om vilket stöd som finns lokalt i Höganäs, säger Kajsa Hiller, demensamordnare i Höganäs kommun.

Tjänsterna används redan av många kommuner nationellt och bakom dem står företaget Edu Med AB.

Så här går det till

För att kunna använda tjänsten om du bor i kommunen loggar du in på enbraplats.se med ditt personnummer eller ett aktiveringskort. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du är anhörig och bor utanför kommunen loggar du in med aktiveringskort.

Aktiveringskort finns bland annat att hämta hos kontaktpersonerna, servicecenter, biblioteken, vårdcentralerna, trygghetsboendena, biståndshandläggare, demensamordnare och anhörigsamordnare.

Du kan läsa mer om det digitala anhörigstödet här.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen