Höganäs lanserar tjänst för ökat återbruk

Nu ska återbruket underlättas i Höganäs kommun! Genom en intern annonsmarknad ska kommunkoncernen enkelt kunna förmedla möbler och andra inventarier mellan kommunens olika verksamheter.

Tanken är att verksamheterna lägger ut annonser för de saker som inte används, sakerna kan sedan bokas och hämtas av den som kan ha nytta av grejerna. ÅterBruket är helt gratis och allt flyttas inom kommunens verksamheter.

– ÅterBruket hänger ihop med kommunens möbelförråd och vi ska tillgängliggöra de saker som finns där. Det är mycket smidigare att få en överblick över vilka saker som finns digitalt, än att behöver åka ut till möbelförrådet och leta, säger Jens Stålhandske Fastighetsförvaltare.

Ett av målen i miljöprogrammet handlar om just återbruk och går ut på att öka återbruket inom kommunen och att förenkla för invånare att återbruka. Tack vare ÅterBruket bidrar vi till att uppfylla det interna målet.

Genom ÅterBruket kan vi göra stora vinster för miljön då vi både slänger och konsumerar mindre. Ett smart system för återanvändning gör att kommunen kan utveckla återbruket och bli en förebild för andra organisationer och kommunens invånare genom vårt hållbarhetsarbete.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen