Höganäs kommun har påbörjat ett nytt fritidsprojekt för nyanlända barn och ungdomar

Sedan 1 augusti 2021 pågår ett nytt projekt i Höganäs kommun. Projektet heter Nyckel till fritid och har som mål att erbjuda nyanlända barn och ungdomar i kommunen en introduktion till fritidslivet i Höganäs. Det är också en möjlighet att ta tillvara på nyanländas egna erfarenheter och engagemang.

Föreningsaktiviteter främjar hälsan, ger sociala kontakter och skapar ett utökat nätverk, vilket kan vara till stor hjälp för nyanlända familjer. Vår ambition som kommun är att vara mer aktiv och arbeta mer långsiktigt för att föreningslivet ska bli en naturlig del i de nyanlända familjernas liv. Genom projektet belyser verksamheterna barnrättsperspektivet och skapar en struktur och nya metoder som ska fungera långsiktigt i kommunens etableringsprogram.

– Att vara aktiv i en förening på sin fritid är nytt för många nyanlända. De vill vara med, men familjerna behöver mycket vägledning, säger integrationshandledare Ibrahim Shaar.

Arbetet i projektet bygger på samverkan mellan flera olika parter, som socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen inom kommunen, men även med föreningslivet och volontärer. Genom att samverka mer och ha en medveten plan för arbetet vill vi i kommunen nu öka antalet nyanlända barn och ungdomar som är aktiva på sin fritid.

– Men vi måste också lyssna på barnen, ungdomarna och på deras föräldrar för att lära oss vad som är nyckeln till att det ska fungera långsiktigt, säger Linda Franzon, projektledare i Höganäs kommun.

Projektet innehåller även föräldrautbildning för föräldrar som är nya i Sverige.

– Projektet ger oss ett unikt tillfälle att berätta om vad Höganäs erbjuder sina invånare. På så sätt kan familjerna hitta en meningsfull och rolig fritidssysselsättning tidigt i sitt möte med Höganäs, samtidigt som vi lär känna våra nya invånare och kan lyssna in önskemål, säger Emma Nilsson, fritidschef i Höganäs kommun.

Projektet pågår fram till 31 juli 2022 och har beviljats medel från Länsstyrelsen för att kunna genomföras. Efter projekttiden ska det finnas en manual för hur arbetet ska fortsätta även efter projektet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen