SMHI – orange varning för onsdag och torsdag

I delar av södra Götaland förväntas långvarigt och kraftigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Varning orange

Orange varning:

Vid orange varning kan vädret medföra fara för allmänheten, allvarliga skador på egendom och miljö och störningar i samhällsfunktioner. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas mycket allvarligt.

Detta bör du tänka på:

  • Undvik att exponera dig för vädret.
  • Vidta lämpliga åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Gul varning

Gul varning:

Vissa skador kan uppstå på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner. Enskilda eller vissa grupper kan drabbas allvarligt. De som bor eller vistas i utsatta områden eller tillhör en riskgrupp bör vidta förebyggande åtgärder.

Detta bör du tänka på:

  • Följ väderutvecklingen extra noggrannt.
  • Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor eller vistas i ett utsatt område.
Varning orange

Orange varning:

Vid orange varning kan vädret medföra fara för allmänheten, allvarliga skador på egendom och miljö och störningar i samhällsfunktioner. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas mycket allvarligt.

Detta bör du tänka på:

  • Undvik att exponera dig för vädret.
  • Vidta lämpliga åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.
Röd varning

Röd varning:

Vid röd varning kan väderläget medföra stor fara för allmänheten, mycket allvarliga skador på egendom och miljö och omfattande störningar. Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet.

  • Avstå helt från att exponera dig för vädret.
  • Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen