Vinterväghållning

Under veckorna 46 - 13 har kommunen vinterberedskap. Varje morgon klockan 03.00 kontrollerar vi väglaget. Om det är halt rycker vi ut och saltar och sandar.

Vi röjer bort snö på de större gatorna och på prioriterade gång- och cykelvägar när snödjupet är minst fem centimeter (beroende på snökonsistens och vindstyrka).

Målet är att vi ska ha hunnit göra insatser på de större gatorna samt gång- och cykelvägar före morgonrusningen.

Nationella vägdatabasen

Ifall du vill se en utförlig karta över vilka vägar som är statliga, kommunala eller enskilda så kan du gå in på trafikverkets sida och den nationella vägdatabasen.

Gå in på länken nedan och i kartan under "dataslag på karta" väljer du "administrativa vägdata". I kategorin under väljer du "Väghållare".

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen