Samrådsmöten för det nya Kulturhuset på Café Amanda 14–15 december 2021

Fram till 10 januari 2022 pågår samråd för ett förslag till detaljplan för Thor 15 m.fl. i Höganäs, det vill säga det nya kulturhuset.

Tisdag 14 december klockan 17.00–19.00 och onsdag 15 december klockan 16.00–18.00 blir det fysiska samrådsmöten på Café Amanda i Höganäs bibliotek, där du som är intresserad av detaljplanen kan delta för att höra mer om förslaget och ställa frågor.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för kulturhus och bibliotek och nödvändiga funktioner kopplade till dessa, till exempel i form av torgytor komplement på fastigheterna. I samband med detaljplanen prövas även möjligheten att upphäva tomtindelningsbestämmelser inom planområdet.

Förslaget finns också utställt i pappersformat på stationshuset, Järnvägsgatan 8, under ordinarie kontorstid.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen