Här ser du årets sista kommunfullmäktigemöte

Torsdagen den 16 december sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige för sista gången i år. Du kan se hela mötet i efterhand här.

Höganäs kommun direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden sedan fler år tillbaka. Här kan du se december månads möte:

Bland annat beslutade kommunfullmäktige att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att genomföra en utökning av paviljongen på Tornlyckeskolan, att anta en ny VA-taxa för 2022 och att anta detaljplan för Östra Tjörröd.

Detta var bara några av ärendena som behandlades.

Du kan ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 57.4 MB. om du vill se vad som togs upp under mötet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen