Gratis busskort till fler grundskoleelever

Från och med januari 2022 kommer även grundskoleelever som går på en skola utanför sitt upptagningsområde eller fristående skola att erbjudas gratis busskort.

Tidigare erbjöds endast gratis busskort till de som gick på skolan i sitt upptagningsområde. För att erbjuda ökad valfrihet för eleverna har Höganäs kommun beslutat att verka för skolskjuts efter vald skola, fristående som kommunal.

– Det är med stor glädje vi kan presentera att vi beslutat att även elever som valt annan skola i Höganäs kommun än den de tillhör, kan få ett busskort om avståndet till valda skolan är långt nog. Äntligen möjliggörs högre valfrihet gällande skolval! Säger Pia Möller, ordförande i utbildningsnämnden (M).

Det är fortfarande avstånd som bestämmer, men alla elever vars färdväg uppfyller kriterierna får ett busskort för resor mellan folkbokföringsadress och skola. Detta under förutsättning att eleven är folkbokförd i Höganäs kommun och går i skola Höganäs kommun. Ansökan görs via e-tjänst som är under uppbyggnad och inom kort kommer att vara i drift på ”Mina sidor”.

Från och med höstterminen 2021 erbjuder vi också våra gymnasieelever busskort. Kriterierna är att eleven är mottagen i första hand inom samverkansavtalet Fritt sök Skåne och att hen är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i kommunen.

Genom att erbjuda gratis busskort säkerställer Höganäs kommun en skola och utbildningsmiljö i framkant samt större valfrihet för eleverna.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen