Höganäs kommun lämnar en Lex Sarah-anmälan vidare till Inspektionen för vård och omsorg

Höganäs kommun har idag lämnat en Lex Sarah-anmälan som rör en orosanmälan för barn och unga vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller ett ärende som har legat orört under en längre tid. I Lex Sarah-anmälan som skickades in till IVO idag finns en rad åtgärder kommunen nu sätter in för att se till att det inträffade inte ska hända igen.

– Vi ser att den här händelsen har inneburit en allvarlig risk för den enskilde. Därför anmäler vi nu händelsen vidare till Inspektionen för vård och omsorg som får avgöra om de åtgärder vi har satt in är tillräckliga, säger Anita Bengtsson, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Höganäs kommun.

Utöver de omedelbara åtgärder som kommunen gjorde när Lex Sarah-rapporten kom in – som att utredningen återupptogs och kontakt togs med familjen – listas en rad vidare åtgärder för verksamheten i Lex Sarah-rapporten. Under första kvartalet 2022 kommer bland annat strukturen för rutiner och processer som rör regelbundna ärendegenomgångar av enhetschef, introduktion av medarbetare, avslutningssamtal och medhandläggarskap att ses över. Dessutom ska nya rutiner för kontroll i verksamhetssystemet som används för inkomna ärenden tas fram.

– Det som har hänt är allvarligt. Med de åtgärder vi nu sätter in bedömer vi att risken är liten att något liknande inträffar igen, säger Anita Bengtsson.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen