Förebyggande åtgärder sätts in för att trygga omsorgstagare och personal

Smittspridningen av covid-19 ökar drastiskt inom hela Skåne, vilket påverkar både äldreomsorgen och LSS i Höganäs kommun. Det finns endast några enstaka fall där personal och omsorgstagare är smittade, men betydligt många fler som väntar på provresultat, sitter i familjekarantän eller har sjuka barn – vilket i sin tur leder till personalbrist. Därför sätter Höganäs kommun nu in förebyggande åtgärder som gör att vi ligger steget före.

Äldreomsorgen och LSS i Höganäs kommun har ett ansträngt men kontrollerat läge – därför sätts nu förebyggande åtgärder in. En av dessa åtgärder handlar bland annat om att ställa in vissa insatser. Det handlar om serviceinsatser som städ och tvätt och dusch och social samvaro hos personer som har insatsen mer än en gång i veckan. Detta gör att bemanningen räcker bättre till och att vi inte behöver blanda mer personal än nödvändigt och ökar säkerheten för både personal och omsorgstagare. Resurspassen på respektive enhet innebär att enheterna i större utsträckning inte behöver ta in timvikarier som ofta arbetar på olika ställen.

Camilla Lindgren arbetar som affärsområdeschef för äldreomsorgen i Höganäs kommun. Hon menar att de senaste två åren har gett dem de verktyg som behövs för att kunna agera proaktivt.

– En lägre personalstyrka gör att vissa förebyggande åtgärder måste införas. Som läget ser ut nu så klarar vi det, men skulle fler bli sjuka och tvungna att vänta flera dagar på ett provsvar hamnar vi i ett utsatt läge, säger Camilla.

En annan åtgärd är användandet av skyddsutrustning enligt Smittskydd Skånes riktlinjer. Vi har god tillgång till skyddsutrustning tack vare att vårt centralförråd tillsammans med verksamheten gjort ett utmärkt arbete och byggt upp lager och rutiner för hur det ska hanteras. 

Både personal och besökare ska använda munskydd i alla lokaler, hemtjänstlokaler, särskilt boende och i vissa fall även på LSS-boende. Inom hemtjänsten används munskydd och visir på samtliga besök hon omsorgstagare. Det är fortsatt viktigt med handhygien och att hålla avstånd.

Även full skyddsutrustning under sju dagar hos alla som flyttar in på särskilt boende och hos de som kommer till särskilt boende från sjukhuset införs och besökare på särskilt boende ska ha munskydd.

Än så länge finns inget besöksförbud på vårdboendena runt om i kommunen. Det är dock centralt att vi alla tar vårt ansvar och inte besöker anhöriga om man har symptom. Det är viktigt att komma ihåg att på vårdboendena bor de personer i riskgrupp som vi måste vara extra försiktiga kring.

– Vi hoppas på en förståelse för att vi måste dra ner på olika insatser och öka olika säkerhetsrutiner. Dessa åtgärder handlar om att skydda både omsorgstagare och personal. Självklart hoppas vi att detta endast är tillfälligt och att vi snart kan arbeta som vanligt igen, avslutar Camilla.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen