En ny gymnasieskola mitt i Höganäs centrum!

Frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum har diskuterats och utretts under en tid. Idag, den 19 januari, tog kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämnden åter upp frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum. De ställer sig bakom förslaget att bygga en ny centralt placerad gymnasieskola.

Ett klart besked kommer vi att ha först i februari då det är i kommunfullmäktige beslutet fattas. Vi har dock ett mycket positivt inriktningsbesked som vi gärna informerar om.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och Utbildningsnämnden beslutade att:

  • Ställa sig bakom förslaget om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum
  • Flytta hela eller delar av Tornlyckeskolan till Kullagymnasiets nuvarande lokaler
  • Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att flytta hela respektive delar av Tornlyckeskolan till nuvarande Kullagymnasiet
  • En framtida ny idrottshall behövs nära ny central gymnasieskola
  • Planerad ny förskola på Tornlyckeskolan placeras i Tornlyckeskolans nuvarande lokaler

Nästa steg är att en lämplig tomt för skolan ska utredas. Därefter ska detaljplaner ritas och beslutas om – detta tar ofta mer än ett år. Allt som allt räknar vi med 4-6 år för att bygga skolan. Vilket betyder att de elever som går på Kullagymnasiet och idag kommer att hinna gå ut innan skolan står färdigbyggd.

En ny gymnasieskola placerad i Höganäs centrum är en storsatsning som gynnar både ungdomar och bygden. Målet är att skapa en attraktivare gymnasieskola som blir ett självklart förstahandsval för alla ungdomar i kommunen. En ny gymnasieskola skapar också flexibla och tillgängliga lokaler som många kan använda. Det blir också ett lyft för Tornlyckeskolan som kommer att ta över Kullagymnasiets nuvarande byggnad. Framtida placering av Kunskapsforum kommer att utredas vidare.

En gymnasieskola mitt i Höganäs centrum gör stadskärnan mer levande och inbjudande. Den nya gymnasieskolan blir därför en spännande resa som vi hoppas att alla kan uppskatta – både elever, lärare och boende i kommunen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen