Inget föreläggande eller förbud för Höganäs Omsorg AB

Idag har Arbetsmiljöverket lämnat sitt svar på Kommunals begäran om ingripande, som lämnades in av skyddsombuden i december 2021. Arbetsmiljöverket väljer att inte meddela något förbud eller föreläggande för Höganäs Omsorg AB.

Arbetsmiljöverket har tagit ställning till de 13 punkter Kommunal har skickat in och meddelar att 9 av punkterna avvisas. I resterande 4 punkter meddelar verket att det inte blir något föreläggande eller förbud, eftersom bolagets egna åtgärder är tillräckliga.

– Det är skönt att vi har fått svar, men jobbet fortgår nu med dialog och samverkan för att se till att de här förändringarna blir så bra som möjligt för alla parter, säger Camilla Lindgren, affärsområdeschef för äldreomsorg i Höganäs Omsorg AB.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen