Centralstyrda värmepumpar sparar både energi och pengar

Tillsammans med villaägare i Kullabygden genomför det kommunalägda bolaget Höganäs Energi just nu ett pilotprojekt med styrning av värmepumpar. Genom att jämna ut effekttopparna säkras kommunens energiförsörjning utan att värmen där hemma påverkas nämnvärt. Hushållen får optimerade värmepumpar och möjlighet till att spara både energi och pengar – ett viktigt bidrag till kommunens löpande hållbarhetsarbete.

Projektet startades i januari 2022 och går i korta drag ut på att villaägare som har värmepump låter Höganäs Energi få möjligheten att styra värmepumpen på distans. Visar det sig att det samlade effektuttaget i kommunen blir väldigt högt, kommer värmepumpens värmeproduktion att pausas under en kortare period.

Om en kunds värmepump tillsammans med många andra värmepumpar pausar sin värmeproduktion tillfälligt, blir det totalt mycket effekt som kan flyttas till ett senare tillfälle när det inte är lika stort uttag.

- Varje villa kan ses som ett batteri där det finns energi lagrad i form av värme. En kort paus i värmetillförseln får ingen nämnvärd effekt på inomhusklimatet, men det får stor betydelse för vårt gemensamma elnät. För villaägaren kan det sammanliknas med att vänta en halvtimme med att åka till jobbet på morgonen för att undvika de värsta köerna i trafiken, säger Anders Kallin, projektledare på Höganäs Energi.

Villaägaren har en app för värmepumpen i mobilen, och kan där ändra inställningar, få statusrapporter och se värmepumpens driftsdata och förbrukning. Detta ger möjlighet till en mer optimerad värmepump och högre driftsäkerhet.

Förutom vinst för samhället i stort med effektanpassning i elnätet, så får kunder som har elhandelsavtal med timpris, möjlighet att anpassa användningen av värmepumpen i förhållande till elpriset. Det handlar både om att spara energi och pengar.

- Vi ser också projektet som ett led i vår hållbarhetsstrategi där vi vill förenkla och förbättra för Kullabygdens invånare, säger Anders Kallin.

-Ingen kan lösa Sveriges energiförsörjning helt själv, men vi på Höganäs Energi tar vårt ansvar och möjliggör för bättre energianvändning. Vi utmanar andra energiföretag att göra det samma.

Höganäs Energi är ett kommunalägt bolag som levererar energilösningar inom elnät, elhandel, solceller, laddstolpar, fiber och fjärrvärme till Kullabygden i Nordvästra Skåne. Höganäs Energi består av två bolag; Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB, som sedan 1956 har distribuerad el till hela Kullabygden.

Läs mer på bolagets hemsida:
www.hoganasenergi.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: