Information om Väsby förskola

Väsby förskola, som ingår i centrala Höganäs, är en mindre förskola belägen i gamla kommunalhuset i Väsby. Den 10 februari togs ett ärende om att avveckla förskolan upp som förslag i utbildningsnämnden. Nämnden beslöt dock att skjuta på ärendet till kommande sammanträde i mars.

Väsby förskola är en liten förskola som sedan ett antal år tillbaka har haft få inskrivna barn. Under våren 2022 är det 28 barn på förskolan och under hösten 2022 kommer förskolan endast bestå av 20 barn. En del barn bor i omgivningen kring byn och andra bor i Höganäs eller på landsbygden ut mot Ingelsträde. En liten organisation är sårbar och kvalitet i verksamheten kan vara svår att bibehålla. Även om öppettiderna har förändrats har detta inte varit tillräckligt och det har behövts korttidsvikarier i stor omfattning för att få ihop vardagen. Det blir många förändringar i barnens vardag som också kan äventyra deras trygghet. Det föreslås att förskolan avvecklas under sommarlovet 2022.

Om utbildningsnämnden beslutar att förskolan ska avvecklas kommer de inskrivna barnen erbjudas förtur till plats på någon av de övriga kommunala förskolorna i centrala Höganäs eller andra förskolor i kommunen utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Intentionen är att önskemålen möts i så stor utsträckning som möjligt.

Vårdnadshavarna kommer också innan dess att få möjlighet att besöka förskolor de är intresserad av och prata med rektorer innan valet görs. Det kommer också att erbjudas en plan för hur barn ska introduceras på sin nya förskola.

Personalen på förskolan har blivit informerade om den eventuella förändringen och känner sig trygga om utbildningsnämnden beslutar att avveckla förskolan. Samtliga kommer att arbeta kvar på andra förskolor i Höganäs kommun.

Höganäs kommun har en hög nivå på skola och utbildning. Våra förskolors verksamhet har god kvalitet med barnet i fokus. Utifrån detta hoppas vi att vårdnadshavare blir nöjda med valet av förskola inför hösten 2022, oavsett vad som sker med Väsby förskola.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen