Höganäs kommun söker volontärer och hjälp

Just nu vill många hjälpa det ukrainska folket. Och mycket hjälp kan behövas. Höganäs kommuns volontärscenter söker nu volontärer inför kommande behov.

Sedan två år tillbaka finns ett volontärcenter i Höganäs kommun. Första året gjorde volontärerna en fantastisk insats då de hjälpte äldre att i första hand göra matinköp. Nu ser läget annorlunda ut och vi behöver vara förberedda på att hjälpa flyktingar som kommer till oss i Höganäs.

– Just nu förbereder vi oss på bred front för att ta emot de ukrainska flyktingarna på ett riktigt bra sätt. Att få hjälp av volontärer så vi kan göra mer än att bara ge dem tak över huvudet och mat hade varit fantastiskt. Vi vet i dagsläget inte exakt hur behovet kommer se ut, men vill gärna att man anmäler sig så vi snabbt kan kommunicera med volontärerna då behov uppstår, säger Emma Nilsson, fritidschef i Höganäs kommun och en av de som ingår i kommunens styrgrupp för volontärcentret.

Alla som är intresserade är välkomna att kontakta kommunen om de har frågor och inte vill anmäla sig direkt i e-tjänsten.

– Genom att vara volontär gör du en viktig insats för andra människor utan att få betalt för uppdraget. Istället får du nya upplevelser och erfarenheter samtidigt som du möter människor du kanske aldrig hade träffat annars. Inom kommunens ordinarie verksamheter finns sedan tidigare ett brett utbud av volontärsuppdrag att välja bland. Kanske är det så att du inte vet riktigt vad du skulle kunna hjälpa till med, men ändå vara anmäld och få info om när nya uppdrag tillkommer, säger Helena Holm, teamchef på Höganäs servicecenter.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen