Information om

Väsby förskola

Den 17 mars tog utbildningsnämnden beslutet om att avveckla Väsby förskola inför läsår 2022/2023. Verksamheten på förskolan fortgår som vanligt fram till sommaren. Vårdnadshavarna har idag fredag fått information om beslutet.

Tidigare i år har alla berörda vårdnadshavare fått möjlighet att besöka andra förskolor i närområdet och erbjudits förtur i valet av ny förskoleplats. Det kommer också att tas fram en plan för hur barn ska introduceras på sin nya förskola.

Anledningen till att avveckla Väsby förskola grundas på att det är en liten förskola som sedan ett antal år tillbaka har haft få inskrivna barn. Under våren 2022 är det 29 barn på förskolan och under hösten 2022 kommer förskolan endast bestå av 20 barn. En del barn bor i omgivningen kring byn och andra bor i Höganäs eller på landsbygden ut mot Ingelsträde. En liten organisation är sårbar och kvalitet i verksamheten kan vara svår att bibehålla. Även om öppettiderna har förändrats har detta inte varit tillräckligt och det har behövts korttidsvikarier i stor omfattning för att få ihop vardagen. Det blir många förändringar i barnens vardag som också kan äventyra deras trygghet.

Höganäs kommun har en hög nivå på skola och utbildning. Våra förskolors verksamhet har god kvalitet med barnet i fokus. Utifrån detta hoppas vi att vårdnadshavare blir nöjda med valet av förskola inför hösten 2022.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen