Stor medarbetarsatsning i Höganäs Omsorg AB under 2022

Under 2022 satsar kommunens omsorgsbolag Höganäs Omsorg AB extra mycket på medarbetarna. Det handlar om en större satsning på bred front i hela bolaget som har dragit igång redan i februari.

– Genom tillitsbaserat ledarskap och med utgångspunkt i medarbetardiamanten satsar vi på våra medarbetare och deras kompetensutveckling. Vi vill genom detta möjliggöra en attraktivare arbetsplats, bra måluppfyllelse och en god kvalitet i våra verksamheter, säger kvalitetsutvecklare Emma Ahlström som är projektledare för medarbetaråret 2022.

Satsningen sker inom flera områden. Bland annat kan cheferna söka medel för teamarbete för bättre samverkan, kompetenshöjande insatser och att åka på internat, gå på föreläsningar eller köpa in stödmaterial.

Inom äldreomsorgen tillförs medel motsvarande fyra timmar per månad och medarbetare för att möjliggöra fler och längre möten, utbildningar och APT:er.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen