Höganäs kommun tecknar nytt färdtjänstavtal med Telepass

Höganäs kommun har upphandlat en ny färdtjänstleverantör som vi planerar att teckna avtal med. Den nya leverantören heter Telepass och kommer vid tecknat avtal börja köra färdtjänstresor i Höganäs. Beslutet är överklagat och i väntan på att avtal skrivs kommer Höganäs taxi fortsätta att köra färdtjänstresor för Höganäs kommun.

Enligt lagen om offentlig upphandling ska det bästa anbudet i en upphandling få uppdraget. Den här gången är det Telepass som har lämnat in det bästa anbudet, vilket gör att Höganäs kommun nu planerar att teckna ett avtal med dem.

I upphandlingen hade vi fast pris och utvärderade hur anbudsgivarna beskrev den service och kvalitet de kommer kunna erbjuda. Kriterierna för utvärderingen var:

  • Service till färdtjänstresenärer och anhöriga
  • Service gentemot socialförvaltningen
  • Lokalkännedom
  • Övertagande och kontinuitet

Ett byte av leverantör innebär inga större förändringar för dig som har färdtjänst. Ingenting ändras i ditt beslut och du kommer fortsätta ha samma tillståndslängd som du blivit beviljad med exakt samma villkor. Du kommer få information skickad direkt hem till dig om det nya avtalet. I god tid innan bytet får du också ett informationsutskick med praktiska detaljer.

Läs mer om färdtjänst i Höganäs och det nya avtalet här.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: