Nu fortsätter Höganäs kommun att utveckla sitt samverkansarbete kring insatser för barn och unga

Sedan i november 2021 har socialförvaltningen genomfört en intern kartläggning av individ- och familjeomsorgens verksamheter med fokus på barn- ungdom- och familjeenheten och dess samverkansparter. Kartläggningen är nu färdig och har resulterat i flera åtgärder.

– Kartläggningen har präglats av en stor hjälpsamhet bland alla som deltagit och det har kommit in många konkreta förslag som vi kommer att förvalta och utveckla till konkreta åtgärder. Det är allas ambition att vi ska arbeta tillsammans för att göra någonting åt våra organisatoriska mellanrum, säger Christina Sjödahl, enhetschef på socialförvaltningen i Höganäs kommun.

Syftet med kartläggningen har varit att få ett helhetsperspektiv på hur samverkansarbetet kring insatser för barn och unga fungerar idag.

– Vi har flera utvecklingsområden som vi nu kopplar åtgärder till. Vi kommer till exempel att tillsammans med våra samverkansparter förenkla samverkansmodellen som vi arbetar med idag. Vi kommer också utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga, synligheten ute i kommunen och kommunikationen internt och externt. Sedan tidigare har vi även flera åtgärder som redan är igång, till exempel med socialsekreterare som finns på plats på Eric Ruuth och deltar i närvaroteamet, säger Lotta Johansson, enhetschef på socialförvaltningen i Höganäs kommun.

Isabell Ahl började som ny enhetschef på socialförvaltningen i slutet av mars. Hon ser flera fördelar med det som framkommit i kartläggningen.

– Tillsammans med våra kunniga och engagerade medarbetare utvecklar vi nu socialtjänsten för Höganäs barn, unga och familjer i behov av stöd. Många av de åtgärder som redan införts och som kommer införas framöver har även en direkt koppling till den nya socialtjänstlagen och arbetet med samverkansmodellen Tidiga och samordnade insatser för barn och unga, säger Isabell.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: