Samrådsmöten om detaljplanen för Höganäs hamnområde

20 april och 25 april är det samrådsmöten för detaljplanen för Höganäs hamnområde. Mellan den 4 april till 8 maj har du möjlighet att lämna dina synpunkter på detaljplanen.

Syftet med planen är att göra det möjligt att etablera ett hotell och andra centrum­verksamheter vid hamnen. Det ska göras på ett sätt som bidrar till att göra hamnen till en trevlig plats att vara på och till att knyta centrum samman med hamnen. Planen ska också ge viss möjlighet till uppställningsplatser för båtarna i hamnen vintertid och bilparkering för besökande sommartid. Området ska även förberedas för konsekvenserna av kommande klimatförändringar, främst stigande hav.

– Utvecklingen av området med hotell som har konferensfaciliteter, semesterlägenheter och spa blir en viktig del i att skapa en hamn som känns välkomnande året runt, säger Eva-Marianne Nilsson, projektledare i Höganäs kommun.

– Eftersom det är samråd nu är inte allting bestämt, så vi vill gärna ha synpunkter på hur planen kan förändras och förbättras, säger Karin Stenholm, planarkitekt i Höganäs kommun.

  • Fysiskt samrådsmöte hålls onsdag 20 april klockan 17.00 i Sessionssalen i Höganäs stadshus
  • Digitalt samrådsmöte hålls måndag 25 april klockan 18.00 i form av en direktsändning

Här kan du läsa mer om detaljplanen, hitta länken till det digitala samrådsmötet, ta del av samrådshandlingarna och få information om hur du lämnar synpunkter.

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om varför vi utvecklar Höganäs hamn och mer detaljer om projektet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: