Höganäs tredje bäst på service i myndighetsutövning

Höganäs kommun placerar sig på tredje plats i SKR:s mätning Insikt - undersökningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter servicenivån i landets kommuners myndighetsutövning. Höganäs tangerar därmed placeringen från förra och förrförra årets mätningar och befäster sin position som en av de absolut främsta kommunerna i landet när det kommer till myndighetsutövning. Höganäs kommun är även etta i Skåne.

- SKR mäter serveringstillstånd, brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse. Det är sex myndighetsområden där företagen har nära kontakt med kommunen och områden som kan vara helt avgörande för ett företags utveckling och framgång. Därför är det verkligen roligt att se att vårt interna arbete ger fortsatt fina resultat och att vi fortsätter att utvecklas. Vår strategi är tydligt uttalad i Höganäs att vi ska förenkla för företag och hitta lösningar, det gynnar både våra företag och oss i kommunen, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun.

Insiktsundersökningen är ett viktigt verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. I förra årets mätning hamnade Höganäs kommun på plats tre i landet, en placering man nu alltså upprepar. Kommunen är särskilt starka inom serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd och markupplåtelse.

- Det är jättekul att Höganäs fortsätter att ligga i den absolut toppen i myndighetsutövning i Sverige, säger Anna Nilsson, näringslivschef i Höganäs kommun. Konkurrensen är tuff - vi är många kommuner som arbetar strategiskt, medvetet och uthålligt med våra företagsfrågor. Att vi ännu en gång hamnar så högt i rankingen visar att vårt arbete ger resultat. Vi kommer nu att analysera resultatet för att se hur vi kan fortsätta utvecklas och ännu mer befästa vår position.

Fakta om Höganäs kommuns arbete med att utveckla företagsklimatet

Höganäs kommun har sedan 2015 en uttalad vision med bland annat två strategier som innebär att kommunen ska förenkla för företag och växla upp upplevelsenäringen. Företagslots är ett arbetssätt som funnits i kommunen under många år, och som många gånger är vägen in för företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet, där alla berörda myndighetsutövande tjänstemän träffar företaget vid ett tillfälle och i ett tidigt skede.

Kommunikation, dialog, tillgänglighet och mötesplatser där företagen kan möta politiker och tjänstemän på ett enkelt sätt och få information är också prioriterade. Företagsbesök görs kontinuerligt som en viktig del av detta, inte minst för att skapa förståelse för företagens förutsättningar och utvecklingsbehov.

Om undersökningen

SKR:S Insiktundersökning används som ett instrument för att följa upp och utveckla myndighetsarbetet. Även företagslotsarbetet följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Mer information om undersökningen finns på SKR:s webbplats

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: