Dags att nominera till Höganäs kommuns arkitekturpris 2022

Nu letar Höganäs kommun efter spännande byggnadsobjek där någon har byggt nytt, byggt till eller byggt om under 2019, 2020 och 2021. Byggnationen du nominerar ska vara klar, alltså ha slutbesked.

– Vi delar ut arkitekturpriset för att skapa ett intresse för och uppmuntra till god och spännande arkitektur. Höganäs kommun värnar om att värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer bevaras och utvecklas på ett bra sätt, säger stadsarkitekt Gunilla Sandebert.

Pris i två klasser

Priset kommer att delas ut i två klasser:

  • Nybyggnad
  • Om- eller tillbyggnad

För nya byggnader eller byggnadsmiljöer gäller att de ska fungera bra i den omgivning där de placerats. För byggnadsmiljöer gäller dessutom att de ska bidra till att upplevelsen i stadsbilden eller landskapet blir positiv.

Om- och tillbyggnader ska ha anpassats till den ursprungliga byggnadens uttryck och särart. För båda priserna gäller att den arkitektoniska kvaliteten är hög.

Befintliga byggnader ska underhållas på ett sådant sätt att kvaliteter och historiska värden tas tillvara, till exempel genom att val av material är genomtänkt och att byggnadsdetaljer vårdas.

Alla kan nominera byggnader

Fram till den 20 maj kan förslag på byggnader skickas in. Ett urval av de bästa inlämnade förslagen kommer att sammanställas och visas på hemsidan och sedan bedömas av en jury som består av:

  • Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Gustaf Wingårdh (M), bygg- och miljönämndens ordförande
  • Anders Ståhl (M), kultur- och fritidsutskottets ordförande
  • Herman Crespin, kommunchef
  • Anneli Sjöborg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
  • Gulistan Batak, plan- och bygglovschef
  • Gunilla Sandebert, stadsarkitekt

Nomineringen skickas in via e-tjänsten nedan eller lämnas in till kommunens servicecenter på stadhuset, Centralgatan 20.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: