Erbjudande om plats i allmän förskola höstterminen 2022

Kommunen är i höst skyldig att erbjuda allmän förskola till alla barn som är födda 2017, 2018 och 2019. Allmän förskola innebär att barnen kan vara i förskolan under 15 timmar i veckan och här helt avgiftsfri. Barnen har rätt till barnomsorg mellan 8.00 - 11.00 måndag till fredag och följer grundskolans lov och studiedagar.

Från och med hösttermin 2022 har barn som är födda 2019 eller tidigare rätt till plats i allmän förskola.

Den allmänna förskolan följer skolans arbetsår, omfattar 525 timmar/15 timmar per vecka och är avgiftsfri. Att följa skolans arbetsår innebär att barnet är ledigt då grundskolan i respektive skolområde har lov och studiedagar.

Om du är intresserade av plats i allmän förskola (15 timmar per vecka) gäller följande:

  • Tiderna för barn i allmän förskola är 08.00-11.00 måndag – fredag
  • Barnet har inte barnomsorg under skollov och studiedagar
  • Lunch ingår inte
  • plats i avgiftsfri allmän förskola (15 timmar per vecka) söks via e-tjänsten på kommunens hemsida hoganas.se

För barn, födda 2019 och tidigare, som har behov av barnomsorg utöver 08.00-11.00 måndag – fredag och när grundskolan har lov samt studiedagar gäller följande:

  • Barnomsorgsavgiften reduceras med 30 procent. Detta sker automatiskt från och med hösttermin 2022.
  • Dessa barn behöver inte ansöka om plats på allmän förskola.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter eller handläggare på utbildningsförvaltningen på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: