Detaljplan för Höganäs hamnområde - nästa steg i processen

Vid två tillfällen, den 20 april och den 24 april har samrådsmöten för detaljplanen för Höganäs hamnområde genomförts. Ett samråd har som syfte att inhämta eventuella synpunkter och yttranden från berörda parter.

- Jag har varit med vid båda tillfällena och lyssnat på de synpunkter som framförts. Vi kommer att träffa Morshamn och gå igenom de synpunkter som kommit in, väga samman dem och se vilka vi kan gå till mötes, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande.

Parallellt bearbetas synpunkterna av tjänstepersonerna i det underlag som kommer att presenteras för planutskottet.

Samrådstid och handlingar

Under samrådstiden som är mellan den 4 april och den 8 maj finns möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Handlingarna finns digitalt på kommunens hemsida.

Information om detaljplanen finns att läsa här:
Detaljplan för del av HÖGANÄS 36:1 och 36:2 - Hamnhotellet - Höganäs 36:1 – Höganäs kommun Länk till annan webbplats.

Information om detaljplaneprocessen finns här:
Detaljplaneprocessen – Höganäs kommun Länk till annan webbplats.

Missade du de båda samrådsmötena? Du har möjlighet att titta på dem i efterhand via kommunens Youtubekanal:
Digitalt samråd, del av Höganäs 36:1 och 36:2, Hamnhotellet (på Youtube.com) Länk till annan webbplats.

Vi kommer inom kort att publicera de vanligaste frågorna som framkom under de båda mötena med tillhörande svar.

Lämna synpunkter

Vi tar gärna emot synpunkter under samrådstiden antingen skriftligen till Höganäs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs, eller till kommunen@hoganas.se. Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2020/354

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen