Ny gemensam verksamhet med Keramiskt center och Höganäs museum

Höganäs Keramiskt center och Höganäs Museum och Konsthall kommer allt närmare varandra, när kommunfullmäktige i kväll beslutade att ställa sig bakom vision och målsättning för Höganäs nya museum, konsthall och verkstad.

Det var i februari 2020 som kommunstyrelsen beslutade att utreda samverkansmöjligheter mellan Höganäs Keramiskt center och Höganäs museum och konsthall, med anledning av att båda verksamheterna var i behov av ökade bidrag från Höganäs kommun. Både Höganäs museum och Keramiskt center har, vid flera tillfällen, adresserat kommunen om behovet av en grundläggande analys av situationen för de båda stiftelserna. Stiftelserna är beroende av ekonomiskt stöd från kommunen om verksamheterna ska fortleva.

Genom en ny gemensam verksamhet med Höganäs Keramiskt center och Höganäs Museum och konsthall skapas goda förutsättningar att utveckla verksamheterna.

Kommunfullmäktige beslutade att bilda en ideell förening i syfte att sammanföra, effektivisera samt utveckla verksamheterna vidare. Medlemmar blir Höganäs kommun, Höganäs museum och Region Skåne.

Styrelsen blir på sju ledamöter, varav Höganäs kommun och Höganäs museum utser tre ledamöter vardera aoch Region Skåne en ledamot, där ordföranden utses av Höganäs kommun.

Under en övergångsperiod blir Keramiskt center operativt ansvariga och leder utvecklingsarbetet, medan Höganäs museum svarar för utställningsverksamheterna.

Region Skåne dubblar sin finansiering för 2020 till 1,2 miljoner kronor. Samtidigt dubblar Höganäs kommun också sin finansiering.

Tills vidare ska Keramiskt center och Höganäs museum vara kvar i sina respektive lokaler, men planen är att verksamheten ska koncentreras till Höganäs Övre där museet är i dag. Ett planärende inleds för en ny detaljplan, där den nya verksamheten kan etableras i enlighet med förslaget.

De nya lokalerna ligger några år in i framtiden.

Om du vill veta mer om ärendet, kan du lyssna på projektledare Eva-Marianne Nilssons genomgång på kommunfullmäktigemötet. Den börjar ca 15 minuter in i mötet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: