Rapport kommunfullmäktigemötet 28 april 2022

Torsdagen den 28 april sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Här kan du läsa om några av de ärenden som togs upp på mötet och hur du kan se sändningen i efterhand.

Kommunfullmäktige diskuterade en ny gemensam verksamhet med Höganäs keramiskt center och Höganäs museum och konsthall. Tillsammans med Region Skåne och Höganäs Museum kommer bilda en ny ideell förening för ändamålet. (Se separat nyhet.)

Kommunfullmäktige beslutade att möjliggöra två street foodplatser vid södra delen av Kvickbadet. De senaste tre åren har Kvickbadet expanderat när det gäller antalet besökare och gör skäl för badplatsen mitt i staden. Badet är eftertraktat som rekreationsområde och utveckling av service i form av fler street foodplatser behövdes därför.

Två street foodplatser i södra delen av Kvickbadet intill Kustvägen anordnas. Intressenter får anmäla sitt intresse för street food via befintlig e-tjänst.

Du kan hämta hem de kompletta möteshandlingarna , 78.5 MB. för att läsa om samtliga ärenden som togs upp.

Vi direktsände som vanligt mötet på vår YouTube-kanal. Här kan du se sändningen i efterhand:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: