Höganäs kommun ökar sitt förebyggande fältarbete för att komma närmare ungdomarna

För att Höganäs kommun ska kunna erbjuda tidigt stöd och hjälp till barn, ungdomar och familjer behöver vi finnas närmare ungdomarna. Därför kommer kommunens två fältassistenter övergå till att bli fritidsledare med fältinriktning och börja arbeta i Eric Ruuths fritidsverksamhet på kultur- och fritidsförvaltningen. Samtidigt kommer socialförvaltningen tillsätta två nya socionomtjänster som också ska arbeta förebyggande med ungdomar.

– Genom den här satsningen kan vi sänka tröskeln och gå in med tidigare insatser för barn och unga i Höganäs. Vi ökar närvaron ute bland ungdomarna, vilket i sin tur ökar chansen att barn och deras familjer kan få rätt hjälp i rätt tid, säger Lotta Johansson, enhetschef på socialförvaltningen i Höganäs kommun.

Det innebär att Höganäs kommun nu utökar antalet tjänster som arbetar förebyggande med ungdomar från två till totalt fyra.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: