Mårten Castenfors blir ordförande för ny gemensam verksamhet

Den 28 april beslutade kommunfullmäktige i Höganäs att under fem år satsa drygt 20 miljoner kronor för att utveckla den nya gemensamma verksamheten för Höganäs keramiskt center och Höganäs museum och konsthall. För att stärka och utveckla den nya verksamheten tillsätts en ny styrelse där Mårten Castenfors, som nu är chef för Liljevalchs konsthall, blir ordförande.

- Visionen för Höganäs nya museum, konsthall och verkstad är tydlig, realistisk och andas framtidstro i en mörk tid. För mig är Höganäs synonymt med keramik och innovation. Den historiska plattformen finns, och genom detta beslut tas ett steg in i en framtid fylld av möjligheter. Nu är det upp till verksamheterna att infria alla högt ställda förväntningar, säger Mårten Castenfors.

Den nya verksamheten, som ska inrymma både utbildningsverksamhet inom keramik och utställningsarenor inne och ute, är tänkt att placeras på Höganäs Övre, där museum och konsthall är etablerade idag.

- Placeringen på Höganäs Övre passar väl in i arkitekturen runt Gruvtorget och kan bli en besöksmotor i ett mer kulturorienterat Höganäs Övre. Det kan bli ett starkt utflyktsmål under hela året och öka kultur- och upplevelseutbud för både invånare och turister, säger Peter Schölander, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Det finns ett starkt växande intresse för att se och uppleva konst och keramik och även för själva hantverket. Intresset för att måla, dreja och skulptera är stort, och har ökat ännu mer de senaste åren.

Att utveckla en verksamhet där det både går att uppleva och inspireras av konst och konstnärer och själv få möjlighet att prova på och utveckla sig själv är unikt.

- Vision och målsättning för den nya verksamheten ligger väl i linje med Höganäs kommuns strategi för att utveckla Höganäs som destination och öka kultur- och upplevelseutbud för både invånare och turister, avslutar Peter Schölander.

Även Region Skånes kulturnämnd beslutade den 17 februari i år att dubbla sin finansiering av verksamheten med ett utökat bidrag för 2022 på totalt 1 200 000 kronor;

”Keramiskt Center Höganäs verkstad riktar sig även till barn och unga och med sin omfattande verksamhet bidrar de till en ökad kunskap om keramik och dess historia. Under 2021 har Höganäs kommun genomfört en utredning om en sammanslagning av verksamheterna Keramiskt Center Höganäs och Höganäs Museum. Kulturnämnden ökar verksamhetsstödet till Keramiskt Center för att stärka förutsättningarna för professionella konstnärer att arbeta på Keramiskt Centers verkstad och att fullfölja arbetet med sammanslagningen.”

Övriga styrelseledamöter föreslås bli:
Maria Axelsson,
Göran Barsby,
Joakim Bengtsson,
Ylva Kristina Ekelund,
Sofia Orre samt
Ewa Pihl Krabbe.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: