Nu är det dags att söka skolskjuts

Nu kan du som har långt till din skola ansöka om skolskjuts. Du som är elev och är folkbokförd i Höganäs kommun erbjuds att ansöka om skolskjuts. Nu är ansökan öppen även för läsår 2022/2023.

Senast den 16 juni 2022 behöver vi få in din ansökan om du vill vara säker på att få ansökan behandlad innan skolstart. Skolskjutsen i Höganäs kommun samordnas med kollektivtrafiken. Det innebär att vissa elever får busskort och åker med Skånetrafikens linjetrafik. De elever som inte kan åka med den kollektiva linjetrafiken åker med upphandlad skolskjuts, detta gäller även gymnasiesärskolan.

Ansök här för läsår 2022/2023

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen