Se kommunfullmäktigemötet i efterhand

Torsdagen den 19 maj sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Här kan du se mötet i efterhand.

Höganäs kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen och kan beskrivas som kommunens riksdag. Ledamöterna väljs i kommunvalet vart fjärde år.

Kommunfullmäktige sammanträder sista torsdagen i månaden, med undantag för helgdagar och under sommarmånaderna. Intresserade kan besöka fullmäktigesalen och följa hela sammanträdet från läktaren.

På den korta dagordningen fanns ärenden som upphävning av del av tomindelning, ändring av taxa för upplåtelse av allmän plats och nytt reglemente och taxa för sprängämnesprekursorer.

Som vanligt direktsände vi mötet. Här kan du se sändningen i efterhand:

Du kan ladda hem de kompletta möteshandlingarna , 9.6 MB. för att se vilka ärenden som togs upp.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: