ECO-Betong och eldriven byggkran i Höganäshems förtätningsprojekt

På uppdrag av Höganäshem bygger Peab en fastighet för student (25 lägenheter) och - LSS lägenheter (12 lägenheter) inom Kv Kolonien i Höganäs. Med några enkla åtgärder visar vi att det går och bygga miljöklokt.

Byggnadsstommen är gjuten i betong där vi valde ECO-betong från Swerock. Nästan 600 m2 betong har använts och resultaten visar att CO2 belastningen minskat med 25%.

I ECO-betongen ersätts delar av cementen med slagg från stålindustrin med minskat koldioxidutsläpp som följd. Under byggprocessen har Peab valt en eldriven byggkran vid gjutning av stomme och stommontage. Det tillsammans med träkonstruktioner på andra våningen reducerar CO2 utsläppen väsentligt.

Ett förtätningsprojekt går inte att värdera ur miljöhänseende. Däremot förstår vi alla att det blir bättre än att använda åkermark. Ingen ny infrastruktur behöver göras, och dessutom ligger fastigheten nära Kullagymnasiet.

Jesper Månsson, Vd Höganäshem menar att tänka på miljön inom nyproduktion har blivit en hygienfaktor. Det ”nya” i detta fall är ECO-betongen. Trots att fastigheten är relativt liten blir miljöförtjänsten stor.

Markus Svensson, som är specialiserad inom klimatkalkyler på Peab utvecklar; Stomme anser jag själv är en självklar utgångspunkt att göra förbättringar i då den är den mest drivande faktorn gällande koldioxidbelastning. Med några få materialbyten och optimeringar så kan man snabbt göra stor skillnad.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: