Höganäs kommun med i europeiskt forskningsprojekt

Överskuldsättning var ett av problemen som diskuterades, när Höganäs kommun i går fick finbesök från Tyskland.

I går hade budget- och skuldrådgivningen finbesök i form av Dr. Uwe Schwarze som är professor i socialt arbete vid universitetet i Hildesheim i Tyskland.

Han bedriver ett forskningsprojekt där han intervjuar olika europeiska experter inom områden som rör överskuldsättning och hushållens ekonomiska situation/problem i syfte att hitta "best practice-modeller" för att komma tillrätta med problemen. Väldigt roligt och hedrande att Bodil Hallin, vår budget- och skuldrågivare, och Höganäs kommun blivit utvalda att delta!

Hållbarhet, livskvalitet, allmännytta och "det goda livet" är centrala begrepp för Professor Uwe Schwarze och tanken är att undersöka hur dessa socialpolitiska principer kommer in i den vardagliga praktiken och metodiken inom socialt arbete.

Uwe Schwarze tyckte socialnämndens mål var mycket intressanta - att Höganäs kommun ska ha så trygga och självständiga medborgare som möjligt. Han tyckte att den formuleringen ligger väl i linje med vad han själv anser bör vara en ledstjärna i socialt arbete.

Dagens möte var ett förberedande samtal som ska ligga till grund för en fördjupad intervju som ska äga rum senare i höst. Bodil Hallin fick även en inbjudan att komma till universitetet i Hildesheim i höst och hålla föredrag om hur Höganäs kommun arbetar med budget- och skuldrådgivning.

- Erfarenhetsutbyte med akademiska institutioner är så otroligt lärorikt, viktigt och roligt, säger Bodil Hallin, budget- och skuldrådgivare på Höganäs kommun.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: