Kamerabevakning ska öka tryggheten vid utsatta skolor

Integritetmyndigheten har beslutat att ge Höganäs kommun tillstånd att använda kamerabevakning utvändigt på Kullgymnasiet och Vikenskolan.

- Vi har sett att Kullagymnasiet och Vikenskolan har varit extra utsatta för skadegörelse, därför vill vi sätta in åtgärder för att få ner brottsstatistiken och trygga utemiljöerna, säger Kristina Pålsson, säkerhetsansvarig vid Höganäs kommun.

Kamerorna ska fungera brottsförebyggande genom att det finns larmzoner som är direktkopplade till bevakningsföretag.

- Att arbeta proaktivt med att öka tryggheten vid utvalda skolor med hjälp av kamerabevakning är en av alla åtgärder i vårt trygghetsskapande arbete för invånarna, säger Kristina Pålsson.

Nästa steg är att genomföra installation och uppstart av kamerorna, informationsskyltar kommer att finnas på platserna där kamerabevakning sker.

Lär mer om hur kommunen arbetar med kamerabevakning här. Kamerabevakning – Höganäs kommun (hoganas.se)

Mer om hur kommunen jobbar med trygghet

Trygghetsskapande e-tjänst

I e-tjänsten kan du som invånare direkt kan lämna synpunkter på var du känner dig otrygg och varför. Kommunen kommer att hantera dina uppgifter och följa upp hur vi kan göra platsen tryggare. Om du lämnar in att du vill ha återkoppling är det viktigt att du fyller i fältet vem vi ska höra av oss till.

Klicka här för att komma till e-tjänsten (hoganas.se)

Näst tryggaste kommunen i NV-Skåne

Visste du att polisens årliga trygghetsmätning för 2022 visar att Höganäs upplevs som den näst tryggaste kommunen i nordvästra Skåne?

Näst tryggaste kommunen i nordvästra Skåne! – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: