Höganäs Energi tillsätter vice VD

Johanna Nordlund axlar rollen som vice VD på Höganäs Energi från den 1 juli 2022. Tillsammans med VD ska hon leda den fortsatta utvecklingen av det kommunala energibolaget med fokus på affärsutveckling och långsiktig lönsamhet i alla affärer.

Höganäs Energi har de senaste åren haft en större ökning i ett antal affärsområden och har som målsättning att bredda verksamheten ytterligare. Detta gör ledningsarbetet allt mer omfattande och komplext.

- Höganäs Energi växter i både antal affärer och komplexitet. För att få långsiktig lönsamhet i alla delar ser vi behov för en vice VD som tillsammans med VD kan driva företaget framåt, säger Ulf Holmqvist, Styrelseordförande för Höganäs Energi.

Johanna Nordlund är idag ekonomichef på Höganäs Energi och Höganäs Energis styrelse anställer henne som vice VD från och med den 1 juli 2022. I tillägg till den nya rollen som vice VD fortsätter Johanna att ha ansvaret för ekonomi och finans.

- Att det är en kvinna som axlar rollen som vice VD hos oss känns extra bra. Energibranschen har traditionellt varit mansdominerad och vi strävar efter en större mångfald. Vi är övertygade om att Johanna med sin erfarenhet och kompetens kommer att göra ett utmärkt arbete för oss, avslutar Ulf Holmqvist.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen