Ny visselblåsarfunktion nu på plats

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) trädde i kraft förra året. Enligt lagen ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ha en intern visselblåsarfunktion för rapportering om missförhållanden. Nu är Höganäs kommuns funktion på plats.

Visselblåsarfunktionen vänder sig främst till anställda men även till andra som har en arbetsrelaterad koppling till kommunens verksamhet. Tanken är att det ska bli enklare att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i kommunens verksamhet.

Rapportering om misstänkta missförhållanden tas emot av kommunens säkerhetsansvarige. De ärenden som bedöms ha grund för utredning hanteras därefter av kommunens utredningsgrupp för visselblåsning. Det som rapporteras ska vara sådan information som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Visselblåsning kan göras på olika sätt - både genom en ny e-tjänst, eller via telefon, mail, personligt möte eller brev till kommunen. Du kan läsa mer om den nya funktionen och om visselblåsarlagen på kommunens hemsida:

Visselblåsarfunktion – Höganäs kommun

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen