Lämna in valsedlar för ditt parti senast 18 augusti

De partier som har anmält sitt deltagande i något av valen till riksdag, region eller kommunfullmäktige kan få sina valsedlar, både partivalsedlar och namnvalsedlar, utlagda i samtliga val och röstningslokaler i Höganäs kommun.

Om du företräder ett parti som vill få sina valsedlar utlagda ska dessa överlämnas till valnämnden senast 18 augusti för att vara på plats i samtliga val och röstningslokaler i Höganäs kommun när förtidsröstningen öppnar.

Om du lämnar in valsedlar efter 18 augusti kommer dessa delas ut till val- och röstningslokalerna i Höganäs kommun så snabbt som möjligt. Men vi kan inte garantera att de finns på plats när förtidsröstningen öppnar.

Partier uppmanas att lämna in minst 10 000 valsedlar för att de ska finnas tillgängliga i samtliga val- och röstningslokaler i kommunen.

Partier som enligt lag får sina valsedlar utlagda genom valnämnden behöver inte lämna in några ytterligare valsedlar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: