Vikens havsbad öppet för bad igen

Vikens havsbad är nu sanerat efter oljeutsläppet och det är fritt fram att bada där igen.

Efter en massiv insats har nu Vikens havsbad sanerats från oljeresterna, vilket gör att allmänheten åter välkomnas att bada där.

Under onsdagen kommer personal från SWECO att besöka övriga platser kring Viken, för att göra en bedömning av läget och utreda behovet av saneringsåtgärder.

Du som hittar oljerester ombedes kontakta Höganäs kommuns servicecenter på telefon 042-33 71 00 eller via mejl.

Här berättar miljöchef Ulf Frick om helgens händelser:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: