Gör din röst hörd i årets medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där du som invånare får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i Höganäs kommun.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i Höganäs kommun. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande du upplever att du har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av 137 kommuner i Sverige. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november, detta innebär att postenkäter måste postas senast den 31 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 3 november, kl. 13.00. Resultaten presenteras i december.

För mer information gå in på SCBs hemsida via länken: Tre nykomlingar i SCB:s medborgarundersökning

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: