Start för bygget av Kulturhuset

Nu är bygget av Höganäs nya kulturhus officiellt påbörjat. Före sommaren 2024 ska Kulturhuset, med ett nytt efterlängtat bibliotek, stå klart.

På torsdagen den 1 september togs första släggslaget. En symbolisk handling med släggslag i stället för det traditionella spadtaget, eftersom delar av fastigheten på Köpmansgatan ska rivas innan om- och tillbyggnaden till kulturhus påbörjas.

Vid släggslaget medverkade bland andra Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande, Anders Ståhl (M), ordförande i kultur- och fritidsutskottet, Ulf Molin (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande och Henrik Andersson, vd på HA Bygg som är entreprenör.

­- Äntligen! Detta har vi väntat på länge. Efter hand har det blivit svårare och svårare att ha kvar det gamla biblioteket. Det här blir bra både för cityhandeln och för alla oss som vistas i staden, sade Peter Schölander.

Höganäs kommun har köpt fastigheten Thor 15 på Köpmansgatan, också kallad gamla Loppanfastigheten. Det är denna som nu ska få en omfattande om- och tillbyggnad efter ritningar av Jais arkitekter.

Detaljplanen som möjliggör ombyggnaden till kulturhus godkändes av kommunfullmäktige den 25 augusti och släggslaget markerade starten för det bygge som kommer att påbörjas. Nu ska planen vinna laga kraft och bygglov sökas. Samtidigt gör stadsmiljöavdelningen en plan för utemiljön runt omkring Kulturhuset, där tre arkitekter har fått lämna förslag.

Under hösten kommer det främst att utföras rivnings- och markarbeten och efter årsskiftet kommer själva byggnationen i gång.

Före sommaren 2024 planeras det nya kulturhuset stå klart. Det blir en samlingsplats för höganäsarna med utställningslokaler och scen. Det blir också ett bibliotek som är mer flexibelt och anpassat efter framtidens behov, med bland annat en större barn- och familjeavdelning. Biblioteket får även en trädgårdsdel, där ute- och innemiljö flyter samman – en biblioteksträdgård.

Här finns mer information samlat om det nya kulturhuset:

Nya kulturhuset – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: