Tårtkalas hos äldreomsorgen

Äldreomsorgen har idag tackat de personer som var med och svarade på enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Det fina resultatet i enkäten firandes på Ljunghaga, Nyhamnsgården och Väsbyhemmet. Där hade boende tillsammans med anhöriga tårtkalas samtidigt som resultatet av enkäten presenterades. Även hemtjänsten kommer få ett utskick med resultatet och något gott som tack för deras svar.

Enkäten visar att våra äldre sammantaget är mycket nöjd med både hemtjänst och särskilt boende. Inom hemtjänsten är 90 procent mycket nöjda och inom särskilt boende är 83 procent är mycket nöjda.

Om du vill veta mer om dagens firande kan du läsa det på Höganäs Omsorgs hemsida via länken: Tårtkalas hos äldreomsorgen – Höganäs kommun (hoganas.se)


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: