Årets arkitekturpristagare

Nu presenterar vi byggnaderna som tilldelats årets arkitekturpris i kategorierna nybyggnad och om/tillbyggnad och renovering.

Arkitekturpriset är en tävling som hålls var tredje år. Flera av de nominerade byggnaderna kom i år från allmänheten. Samtliga tävlingsförslag är färdigbyggda från 2019 fram till i vår och nu står det klart vilka som är årets vinnare. Invånarna i Höganäs har fått möjlighet att rösta på de byggnationer de tyckte mest och nu har en jury tagit det slutgiltiga beslutet.

Juryn består av Anders Ståhl, ordförande i kultur- och fritidsutskottet, Anneli Sjöborg, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen, Gulistan Batak, plan- och bygglovschef, Gustaf Wingårdh, ordförande i bygg- och miljönämnden, Herman Crespin, kommunchef, Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande och Gunilla Sandebert, stadsarkitekt.

-Nytt för i år är att invånarna kunnat vara med och rösta. Juryn har dock haft det slutgiltiga avgörandet och det informerade vi om innan vi gick ut med tävlingen. Det är många personer som gått in och röstat vilket är roligt att se! När vi ser på de inkomna rösterna så har juryn och invånarna haft ungefär samma uppfattning, säger Gunilla Sandebert, stadsarkitekt.

Vinnare i kategorin nybyggnad är Baguetterian på Mölle hamnplan 1 i Mölle med motivering:

"I Mölle finns byggnader från olika tidsepoker och även i olika arkitektoniska stilar vilket är något som skapar Mölles varierade miljö och tillåtande karaktär, aktuell byggnad är ett tillskott med en alldeles egen utformning som tillför kvalitet i miljön. Byggnaden är placerad vid entrén till aktivitetsområdet i hamnen. Den ovala formen bidrar till rörelsen ut på hamnområdet med dess olika publika lokaler. Genom sin ovala form finns heller ingen baksida vilket är ett väl anpassat grepp till platsen baserat på de rörelsemönster som uppstår Anpassningen färgmässigt med den vita och gröna kulören stämmer väl in i med de många vita byggnaderna som klättrar uppför berget, många med gröna tak. Den gröna färgen återfinns också på snickeri- och murdetaljer på många byggnader i Mölle. Baguetterian är också väl genomarbetad arkitektoniskt när det gäller detaljer och skala och är sammantaget en värdig vinnare av Höganäs kommuns arkitekturpris för nya byggnader."

Arkitekter Chahrour Huhtilainen A+D AB

Vinnare i kategorin om/tillbyggnad och renovering är bostadshuset Lerberget 17:4, Segelvägen 23 i Lerberget med motivering:

"En noggrann och väl genomförd renovering där byggnaden återfått sin fräschör från tiden när den byggdes. Det är mycket värdefullt att vi renoverar vår äldre bebyggelse och därmed bevarar den för framtida generationer. Det är kulturarbete. Detta är ett fint exempel på en väl och noggrant genomförd renovering. En byggnad är alltid vackrast när den i stora drag får behålla sitt uttryck från det ursprungliga uppförandet som i detta fallet. Trädgården är också uppröjd och medverkar till att huset framstår fint på platsen."

Arkitekt S. Linander Karin Petterssons Arkitektbyrå AB

Hedersomnämnande

Utöver att utse vinnarna har juryn även tilldelat hedersomnämnande till var sin byggnad i vardera kategori.

-Vi delar i år även ut hedersomnämnande i båda kategorierna, precis som vi gjorde förra omgången. Vi har fått in många fina förslag och vi vill visa vår uppskattning till fler än vinnaren. Jag kan säga att det var svårt att välja byggnad till hedersomnämnandet, många förslag var värda ett omnämnande. Det har varit fint att se hur många invånare har lämnat in förslag och röstat, säger Gunilla Sandebert, stadsarkitekt.

Hedersomnämnande i kategorin nybyggnad tilldelas Stubbarp 7:33, Knaggestensvägen 33 i Arild med följande motivering:

Byggnaden är ett fint exempel på hur man kan bygga vidare på den traditionella skånska traditionen volymmässigt med rektangulär form och sadeltak men med ett nutida uttryck. Skalan överensstämmer men där slutar likheten, detta är en byggnad som tar avstamp i vår tid och så bör det vara. Greppet med homogent material på både vägg och tak höjer uttrycket. Byggnadens arkitektur baseras på den kultur, det synsätt och de tankar som gäller för oss som lever och bygger idag, dessutom förmedlas en kreativ känsla och en anknytning bakåt. Detta är således ett fint exempel när det gäller anpassning till en ort med både gammal och nyare byggnation, en traditionell volym med ett nutida form- och materialspråk.

Arkitekt Johan Wegbrant Arkitektur

Hedersomnämnande i kategorin om/tillbyggnad och renovering tilldelas Tjörröd 6:12, Verkstadsgatan 13 med följande motivering:

Byggnaden sticker ut som ett utropstecken på platsen och omvandlar den befintliga byggnaden från en traditionell enkel industribyggnad till något nutida och betydligt mer spännande arkitektoniskt. Byggnaden levererar också ur hållbarhetsperspektiv, både väggar och tak är klädda med solceller. Färgerna är väl valda till den omkringliggande miljön med större sällanköpsaffärer, här kan man vara kreativ färgmässigt, men man har trots de starka färgerna lyckat hålla ett smakfullt uttryck. Bra exempel hur man kan knyta ihop gammalt och nytt.

Arkitekt K. Pettersson - Karin Petterssons arkitektbyrå

Prisutdelningen kommer äga rum den 29 september under kommunfullmäktiges sammanträde där pristagarna gratuleras av Höganäs politiker.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: