Höganäs kommun bidrar till minskad elförbrukning

Att elen är dyr just nu påverkar även kommunens verksamhet och därför kommer en rad insatser att göras.

Kommunen erbjuder sina invånare kostnadsfri energirådgivning och uppmanar alla att se över sina elvanor. Kommunen har och kommer fortsätta att se över våra kommunala verksamheters elvanor och kommer att göra en rad åtgärder.

- Vi har sett över kommunens energiförbrukning och funderat på vad vi kan göra för att minska elförbrukningen inom den kommunala organisationen. Många av kommunens verksamheter är redan energisnåla utifrån ett hållbarhetsperspektiv men vi tycker det är vårt ansvar mot våra invånare och samhället att vi också gör vad vi kan och föregå med gott exempel, säger kommunchef Herman Crespin.

Höganäs kommun kommer bland annat att:

 • Stänga av komfortkylan i bland annat stadshuset och stationshuset
 • Korta drifttiden för ventilation i kommunens byggnader
 • Tvätta och diska på annan tid i kommunens verksamheter
 • Stänga elektronik som inte används och se över vad som inte behöver stå i standby-läge
 • Se över inom- och utomhusbelysning i kommunens fastigheter
 • Vattentornets belysning kommer att släckas ner
 • Arbeta med beteendepåverkan med hjälp av informationsmaterial
 • Fundera på om isbanan på kyrkplatsen ska vara igång denna vinter samt fundera på om det går att släcka en del gatubelysning
 • Julpyntet kommer att begränsas, bland annat genom att inte ha julbelysning i enskilda kontorsrum i organisationens lokaler
 • Inte använda värmefläktar i verksamheterna
 • Se över köksmaskiner och köksutrustning som inte nödvändig
 • Se över rörelsedetektorer där det finns och installera där det behövs och inte finns idag

Temperaturen på kommunens arbetsplatser kommer i dagsläget inte att förändras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan. Elpriset bestäms av tillgång och efterfrågan. Utredningar visar att kan vi i samhället minska elförbrukningen med 5 procent så halveras elpriserna.

Om vi tillsammans hjälps åt och alla försöker minska sin förbrukning av el gör vi gott, både för miljön och våra plånböcker.

Klicka på länken för att läsa mer om hur du som invånare kan få hjälp med energirådgivning av kommunen: Energi- och klimatrådgivning – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: